KONTO

Bestilling av DragonBox Skole 2021 - utgave uten fysiske konkreter og samtalebok

Alle lisenser gjelder per skoleår (fra 1. august til 31. juli påfølgende år).

Elevantall og lærere kan variere, og det kan oppstå skader på bøkene underveis i skoleåret. Vi anbefaler derfor å bestille 1-2 ekstra lisenser per klasse for å unngå ekstra fraktkostnader og forsinkelser når skoleåret har begynt.